Ordinary Xin Gang ultra-thin cutting piece

105*1.2*16